Yrittäjyys

Super Sisters & yrittäjyyden ilosanoma

Marjaana Keränen

Marjaana Keränen, Super Sisters

Super Sisters on yhdistys, jonka kantavana ajatuksena on kannustaa erityisesti tyttöjä ja naisia tavoittelemaan unelmiaan yrittäjyyden, luovuuden ja teknologian kautta. Super Sisters syntyi kahden nuoren naisen projektina vuonna 2012, ja tänä päivänä Super Sistersin toiminta on levinnyt jo ympäri maailmaa. Kiki Ylimutka ja Hanna Toivonen ovat itse hypänneet ummikkoina kasvuyrittäjyyden pariin, ja he ovat halunneet auttaa ja rohkaista muita naisia tekemään saman loikan.

ss_kansi

”Meillä ei ollut teknologiataustaa Hanna Toivosen kanssa, kun hyppäsimme taidepuolelta startup –puolelle. Se oli meille ihan uusi ja jännittävä maailma, joka muovasi meistä maailmankansalaisia. Haluamme kertoa muille mimmeille, jotka eivät välttämättä ole ajatelleet, että teknologia voisi olla heitä varten, että kokeilkaa rohkeasti startup–maailmaa. Nuorille on tarjolla mielettömästi mahdollisuuksia. Kaikkea ei tarvitse osata etukäteen, kun lähtee rakentamaan jotain uutta ja opettelemaan uusia asioita. Matkan varrella oppii kyllä”, innostuu Kiki Ylimutka.

Super Sisters syntyi, koska Kiki Ylimutkan mukaan nuorille naisille tarvitaan lisää roolimalleja. Yksi sysäys tuli myös Aalto Yliopiston rehtori Tuula Teeriltä, joka halusi saada ideoita siihen, miten kannustaa naisia enemmän teknologian pariin ja yrittäjyyteen. Super Sistersin työtä tukee tällä hetkellä myös Liikenne- ja viestintäministeriö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

”Kun me vuonna 2011 olimme startup–toiminnan ytimessä, meillä oli todella vähän naisroolimalleja. Summer of Startups –ohjelmassa olimme ainoat tytöt perustamassa omaa firmaa, kaikki muut olivat poikia. Mietimme, että olisi mahtavaa, jos olisi muita naisia, sellaisia ”siskoja”, joiden kanssa voisimme sparrata toisiamme. Naisilla on usein erilainen näkökulma asioihin, ja ainakin me olisimme kaivanneet muita naisia kertomaan, kuinka he ovat päässeet urallaan eteenpäin”, Kiki Ylimutka kertoo.

ss_1

Esikuvien voima

Super Sistersin pyrkimyksenä on nostaa esiin naisroolimalleja ja rakentaa kansainvälistä verkostoa, jossa 19-35 -vuotiaat nuoret naiset voivat luoda omista ideoistaan toimivia konsepteja ja edetä omalla urallaan. Tarkoitus on luoda ympäristö, jossa naiset uskaltavat olla myös haavoittuvaisia.

Kiki Ylimutka on huomannut, että herkkyys nähdään helposti heikkoutena, ja se saa naiset esittämään kovempia kuin he todellisuudessa ovatkaan. Kiki Ylimutka on myös törmännyt ajatukseen, että kaikki pitäisi osata ennen kuin aloittaa. Siinä missä miehet näkevät haasteen ja mahdollisuuden, monet naiset ajattelevat etteivät vielä ole riittävän päteviä.

”Liian usein tytöt ajattelevat, että kaikki pitäisi tietää ja osata. Työssä kyllä oppii, ja jos jää odottamaan, että kaikki on täydellistä, niin you never get there!” Kiki Ylimutka paukauttaa.

Super Sistersin dokumenttisarjassa naiset ympäri maailmaa puhuvat rohkeudesta, menestyksestä ja unelmien seuraamisesta.

Oman naistenvaatemerkin kehittäneen, suomalaisen startup-yrityksen JULJAn matkaa seurataan videoblogeissa.

Erilaiset tapahtumat, työpajat ja tarinat eri medioissa toteuttavat kaikki Super Sisterin missiota. Super Sistersillä on useita työmuotoja, joiden kautta tyttöjä ja naisia tavoitetaan. Tulevaisuus- ja innovaatiotyöpajoissa yritysideoita työstetään erilaisilla menetelmillä hyödyntäen esimerkiksi improvisaatiota. Työpajoissa pyritään tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja löytämään rohkeutta edetä kohti unelmiaan.

Super Sistersillä on videoblogi yhteistyössä suomalaisen nuoren startup-yrittäjän JULJAn kanssa. Motivational Monday – podcast ilmestyy maanantaisin kahdentoista viikon ajan, ja niissä Tamara Gal-On käsittelee aiheita, joihin Kiki Ylimutka ja Hanna Toivonen törmäsivät oman startup-prosessinsa eri vaiheissa. Luovan prosessin tueksi tarkoitettujen Motivational Monday –podcastien teemoja ovat esimerkiksi oman tien löytäminen, pelko, epäonnistuminen, menestys ja suhtautuminen rahaan. Super Sisters on myös kuvannut dokumenttisarjaa, jossa haastatellaan naisia ympäri maailmaa.

Hyppy tuntemattomaan kannattaa

Kiki Ylimutka myöntää, että aiemmin hän ajatteli teknologiaa ja sosiaalista mediaa pelkästään välineenä, mutta on havahtunut siihen, että teknologia on ratkaisu moniin ongelmiin.

”Teknologia on ollut ratkaisu esimerkiksi siihen, kuinka tästä meidän projektista, Super Sistersistä rakennetaan kansainvälistä verkostoa. Uskon, että teknologian ja yrittäjyyden kautta nuorille pystytään luomaan uusia ja kiinnostavia työpaikkoja. Haluamme myös painottaa, että samaan tapaan kuin luovuus, myös teknologia on tärkeä työväline esimerkiksi taidealoilla”, kertoo Kiki Ylimutka.

Super Sistersin toiminta on laajentunut nopeasti kansainväliseksi. Siskoja löytyy Suomen lisäksi esimerkiksi Ruotsista, Yhdysvalloista, Venäjältä, Kanadasta, Tansaniasta, Argentiinasta, Saksasta, Japanista, Australiasta ja Intiasta. Kiki Ylimutkan mukaan kansainvälistymiseen ovat auttaneet jo opiskelujen kautta syntyneet kansainväliset verkostot, mutta myös rohkeus tarttua puhelimeen ja kysyä naisia mukaan. Ylimutka on huomannut, että Super Sistersin aihe on kansainvälinen ja naiset ympäri maailmaa puhuvat samoista teemoista. Yksi keskeinen viesti kaikilla on ollut, että naisten pitäisi vain rohkeasti tarttua toimeen ja päästä yli epäonnistumisen pelosta.

Kiki Ylimutka itse tietää, mitä seuraa, kun suuntaa kohti niitä asioita, joita on aina halunnut tehdä. Unelmien toteuttamiseen liittyvä riski kannattaa, mutta sille tielle ei helppo lähteä. Kiki Ylimutkan mukaan Suomessa nuoria kannustetaan ja tuetaan yrittäjyyden tielle. Silti se on hyppy tuntemattomaan.

ss_2

”Valtion taholta tulee viestiä, että nuoria pitäisi saada yrittäjiksi. Meitä rohkaistaan rakentamaan omia firmoja, mutta samaan aikaan nuorille on tarjolla todella vähän käytännönläheistä tukea ja tietoa. Yrittäjäksi ryhtyvälle saattaa tulla lainsuojaton olo, kun jättää palkkatyöt. Aluksi se on kuin putoaisi kylmään veteen, mutta kyllä siinä oppii uimaan”, naurahtaa Kiki Ylimutka ja jatkaa:

”Yrittäjyydessä on haasteensa. Koko ajan pitää kasvaa ihmisenä ja ylittää omia osaamisen rajoja. Meillä nuorilla on aikamoinen paine harteillamme tulevaisuudesta. Ei vain siitä, mistä saamme töitä vaan siitä, kuinka voimme luoda sellaisen yhteiskunnan, joka voi hyvin. Ja samalla luoda sellaisia yrityksiä, jotka tulevat nostamaan Suomea tulevaisuudessa. Super Sisters keskittyy tällä hetkellä rakentamaan kansainvälistä verkostoa. Samalla viemme maailmalle ilosanomaa yrittäjyydestä ja Suomesta paikkana yrittää sekä siitä, kuinka luovuus ja teknologia voi mahdollistaa tulevaisuutemme”, Kiki Ylimutka summaa.

kiki

Kiki Ylimutka

Syntynyt v. 1985

Super Sistersin perustaja ja puheenjohtaja ja ollut perustamassa digitaalista musiikkipalvelu CLERKD:ia

 Suorittanut alemman korkeakoulututkinnon Hankenissa

 Parhaillaan työstää maisterintutkintoaan Sibelius-Akatemiassa aiheenaan luova pelko.