Kirjoituksia digitaalisesta Suomesta

"Parempi pyytää anteeksi, kuin lupaa"
Ministeriöissä on alkanut liikkua toimintakulttuurin uudistamiseen tähtääviä virkamiehiä. He kutsuvat itseään muutosagenteiksi.
Tiedon alkulähteellä
Vanhimmat merkinnät Suomen ympäristöstä ovat 1600-luvulta. SYKE:ssa mietitään keinoja, joilla valtavan tietomäärän saisi muidenkin kuin viranomaisten käyttöön.
√Ąly hoi!
Vuonna 2009 Suomi julkaisi ensimmäisenä maana älyliikenteen strategian. Tarkoituksena on päästä älyliikennemaiden kärkeen vuoteen 2020 mennessä.
Koodi, joka muuttaa maailmaa
Opetussuunnitelman uudistus tuo ohjelmoinnin osaksi peruskouluopetusta. Koodi2016-oppaan kirjoittajat uskovat ohjelmoinnin muuttavan kokonaista ikäluokkaa.
Innovaatioyhteisö verkossa
Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan innovaatioyhteisö ja kehittämisympäristö, jonka tavoitteena on kasvaa kansalliseksi yhteiskehittämisen päänäyttämöksi.
Virastossa jonottaminenkin digitaalistuu
Nykypäivän suomalainen haluaa palveluiltaan enemmän. Siksi palvelupaja FORGE antaa avaimet digitaalisten palveluiden kehittämiseen.
Iso haloo isosta datasta
Sanotaan että big data vaikuttaa kaikkeen. Ilmiöstä on kuitenkin vaikea saada konkreettista otetta. Mistä big datassa on kyse? Mitä se on?
Koulun kirjakauppa 2.0.
Koulutus sähköistyy. Siksi Pilviväylä-hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää suomalaiskoulujen mahdollisuudet verkkomateriaalien käyttöön.
Robotisaatio = rutto?
Maailmalla robottien kehitykseen investoidaan miljardeja, ja niiden käyttö on räjähdysmäisessä kasvussa. Suomessa trendi on kuitenkin päinvastainen.
Super Sisters ja yrittäjyyden ilosanoma
Super Sisters nostaa esille naisroolimalleja ja kannustaa tyttöjä ja naisia tavoittelemaan unelmiaan yrittäjyyden, luovuuden ja teknologian kautta.

Digitaalinen maailma
- meidän maailma

Taru Rastas

Työssäni KIDE-verkostohankkeessa on parasta, kun samaan tavoitteeseen tähtäävät, mutta toisistaan tietämättömät ihmiset löytävät yhteyden. KIDE-hankkeet ja -pilotit tuottavat toimintamallillaan yllättävääkin tulosta. Verkosto on samalla tehokas, sillä tieto ja toimet löytävät usean ihmisen kautta todennäköisemmin perille kuin itsenäisinä hankkeinaan. Klik!

Digitalisaatio. Katunäkymä jo kertoo, että maailma digitalisoituu. Tutkijat ovat luoneet käsitteen blogalisaatio, jossa maailma irtoaa kansallisuusrajoista ja virtualisoituu. Samalla arvioidaan, että Suomessa kolmasosa ammateista on uhattuna digitalisaation etenemisen myötä. Mikä on osamme digitaalisessa työnjaossa?

Ekosysteemi. Sen parempaa sanaa ei ole kuvaamaan digitaalisen talouden tapaa toimia ja onnistua. Yksin tai ilman tietoteknologioita ei olisi pystytty toteuttamaan perinnöllisyyskarttaa, mobiilipalveluja tai avaruusohjelmia. Kun asiat monimutkaistuvat ja hajautuvat ympäri maailmaa, on osaamisemme löydettävä paras paikka kokonaisuudessa. Vuorovaikutuksesta tulee itsessään arvokasta tietoa, jota ei voi muualta saada. Yhteistyön voima perustuu toisaalta jakamiseen ja avoimuuteen.

Internet. Tietoverkot tuovat jatkuvasti uutta kasvavan reaaliaikaisen datan, linkittyneiden √§lylaitteiden, pilviymp√§rist√∂jen ja erilaisten sovellusalustojen v√§lityksell√§. Puhutaan ‚ÄĚkaiken internetist√§‚ÄĚ ja samalla disruptiosta. Vanha talous murtuu ja uponneista kustannuksista on p√§√§stett√§v√§ irti, kun uutta rakennetaan nyt internet-pohjaisten kehitysmallien varaan. N√§in savupiipputeollisuus l√∂yt√§√§ digitaaliajan tuotantomallin, julkiset palvelut mobiilistuvat, kaupungit vihertyv√§t ja kivijalkakaupat erikoistuvat verkon myyntiv√§yliss√§.

Tieto. Digitaalista tietoa on hyödynnettävissä kaikkialla. Esimerkiksi sensoreista johdettavien datareseptien avulla pullataikinakoneestakin tulee älykäs. Tuotteita ja palveluja varustellaan nyt kilpaa dataa jalostavilla ohjausratkaisuilla. Tuhannen taalan kysymys on nyt se, miten reseptejä kipeästi tarvitsevat ja tuottavat organisaatiot löytävät toisensa järkevällä tavalla. Klik!

Osaaminen. Digitalisaation edistämä murros on niin voimakas ja nopea liikkeissään, että sitä on jo vaikea käsittää. Kuitenkin meidän kaikkien olisi hyödyllistä hahmottaa ainakin perusteita siitä, miten digitaalisuutta rakennetaan. Useat maat ovat ymmärtäneet ohjelmoinnin tärkeyden perusopetuksessa, jossa loogista ajattelua, mallintamista, tiedon käsittelyn taitoja ja luovaa ongelmanratkaisua voidaan harjoitella yhdessä. Digikäyttäjinä tarvitsemme myös taitoja kontrolloida tietojamme.

Ihminen. Digitalisaatio ei korvaa ihmisten kohtaamista, mutta voi helpottaa ja tehostaa sitä monin tavoin. Se ei myöskään korvaa ihmisten kekseliäisyyttä, motivointitaitoja tai tunneälyä, mutta koneiden tiedonkäsittelykykyä ja robotiikkaa voidaan hyödyntää monissa tilanteissa ihmisen apuna. Internet talouden paine voi lähentää erilaisia tavoitteita ja siten keskinäistä ymmärrystä toimintaan suuntaavalla tavalla. Ehkä emme tajua vahvuuttamme, mutta ihmiset vielä luottavat toisiinsa. Klik!

Osallistuminen. Digitaaliseen kehitykseen voi ottaa osaa monin tavoin. Hyvänä esimerkkinä on avoimen datan sovelluskehityksen aalto. Joukkoistamalla puolestaan seurataan järvien tilaa, kerätään rahoitusta ja tuotetaan sisältöjä. Hallinto on samalla löytämässä muutosagentin roolinsa. Yhteiskunnallinen, yritysten, hallinnon ja kansalaisten osallistuminen digitaaliajan hyvinvointikoodaukseen voisi olla meidän vastauksemme blogalisaatioon. Klik, klik klik!

KIDE koostuu sanoista kasvu, innovaatiot, digitaaliset palvelut ja evoluutio. Se on jatkuvasti käynnissä oleva, avoin yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on nostaa Suomi maailman johtavaksi digitaalisten palvelujen tuottajaksi ja käyttäjäksi. KIDE-ohjelma on toimintamuodoltaan yhteistyöverkosto, jossa jokainen vie toimia eteenpäin tahollaan ja toimintaedellytyksillään.

Tämänvuotisessa KIDE-raportissa esitellään toimia, joita eri hallinnonalat ovat käynnistäneet vastatakseen digitalisaation mahdollisuuksiin. Tämän julkaisun toteuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat, jotka ovat tuoneet oman tuoreen näkökulmansa aiheisiin.

KIDE2014 TY√ĖRYHM√Ą

emil

Emil Asp
LVM

taru

Taru Rastas
LVM

minna

Minna Kilpeläinen
Metropolia AMK

tuomas

Tuomas Aatola
Metropolia AMK

juuso

Juuso Viitanen
Toimittaja

marjaana

Marjaana Keränen
Toimittaja

saija

Saija Viitala
Toimittaja

sami

Sami Koski
Toimittaja

sampo

Sampo Sauri
Toimittaja

hata

Hanna-Mari Kuivalainen
Toimittaja

ilkka

Ilkka Malin
Visuaalinen suunittelu

matti

Matti Luukko
Tekninen toteutus

Julkaisija:
LVM, Kide-hanke 2014

Toimitus ja taitto:
Metropolia Ammattikorkeakoulu